Shinshi Zaibatsu the bankruptcy of a company English Ongoing